HOTEL DIGITAL MANAGEMENT

Open up your business

Ο τομέας της φιλοξενίας αποτελούσε πάντα έναν από τους πρωτοπόρους τομείς στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών για την προσέλκυση και καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και δεν παύει να εξελίσσεται συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση πρακτικών digital marketing οφείλει να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής οποιασδήποτε ελληνικής ξενοδοχειακής επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους, αλλιώς κινδυνεύει να ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Το Digital Marketing, με την ευρεία έννοια του όρου, οφείλει να λειτουργεί αλληλένδετα με το παραδοσιακό marketing της επιχείρησης και έχοντας σαν βάση την κατάλληλη έρευνα αγοράς, τη στρατηγική και το branding και σαν ραχοκοκαλιά ένα άρτια δομημένο website και τα κατάλληλα διασυνδεδεμένα software εργαλεία (PMS, Booking Engine, Channel Manager), περιλαμβάνει μια πληθώρα δραστηριοτήτων όπως:

 • H διαχείριση καναλιών διανομής (Distribution Management)
 • Η διαχείριση τιμολογιακής πολιτικής (Revenue/Price Management)
 • H προβολή (Μηχανές αναζήτησης, online διαφήμιση, social media) και
 • Η διαχείριση της φήμης της επιχείρησης (PR, User Reviews)

Why go digital

ΠΡΟΒΟΛΗ

 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

 

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ BRAND

 

OVERVIEW

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

Strategic Planning

• Εταιρική εικόνα
• Market segmentation / νέες αγορές
• Ανάλυση ανταγωνισμού
• Διαμόρφωση εταιρικής υπόσχεσης και προϊόντος
• Διαμόρφωση στρατηγικής πωλήσεων και προώθησης

 


 

Τα πάντα ξεκινούν από τη χάραξη της σωστής και αποτελεσματικής στρατηγικής. Μαζί θα απαντήσουμε σε καίρια ερωτήματα όπως:

– Ποιοι είμαστε και τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ποια είναι η εικόνα που θέλουμε να έχουμε σαν επιχείρηση;

– Ποιοι είναι οι πελάτες μας, ποιες είναι οι ανάγκες και επιθυμίες τους και πως μπορούμε να τις καλύψουμε;

– Ποια είναι η υπόσχεση που δίνουμε στους πελάτες μας και πως θα την υλοποιήσουμε και επικοινωνήσουμε;

– Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας και πως θα διαφοροποιηθούμε σε επίπεδο προϊόντος και τιμής;

 

Οι απαντήσεις στις οποίες θα καταλήξουμε, μέσα από στενή συνεργασία και εκτεταμένη έρευνα αγοράς θα καθορίσουν τη συνολική μας στρατηγική και τις κινήσεις μας σε όλες τις μετέπειτα σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τα κανάλια διανομής, την τιμολογιακή μας πολιτική και τις μεθόδους επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης.

Distribution management

 • Επιλογή μείγματος καναλιών διανομής
 • Διαχείριση συμφωνιών B2B (TOs, Tas, OTAs)
 • Δημιουργία λογαριασμών OTAs (κείμενα, φωτογραφίες, πολιτικές τιμών)
 • Συγχρονισμός κρατήσεων μέσω channel manager για όλα τα online κανάλια

 


 

Η βέλτιστη στρατηγική και διαχείριση διανομής των δωματίων του καταλύματος σας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής μας προσέγγισης και κινείται σε 3 βασικούς άξονες.

 

Σχεδιασμός – Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τις αγορές και τους πελάτες στους οποίους στοχεύουμε, τη ζήτηση ανά περίοδο και τα σχετικά κόστη και προμήθειες, θα καταλήξουμε στο πλέον προσοδοφόρο συνδυασμό καναλιών διανομής των δωματίων μας.

 

Υλοποίηση – Θα παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβουμε τη δημιουργία των λογαριασμών του καταλύματος στα site των OTAs που έχουμε επιλέξει, πάντα στο πλαίσιο και το πνεύμα της εταιρικής μας εικόνας.

 

Διαχείριση – Δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών day-to-day διαχείρισης των λογαριασμών OTAs, σε επίπεδο επικοινωνίας, κρατήσεων και άμεσου συγχρονισμού ανάμεσα στα κανάλια διανομής.

Revenue/pricing management

 • Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και στρατηγικής για βελτιστοποίηση κερδοφορίας – το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή
 • Συνεχής παρακολούθηση ανταγωνισμού και περιβάλλοντος και δυναμική τιμολόγηση

 


 

Μιλώντας για Revenue Management αναφερόμαστε σε μια σειρά τακτικών που αφορούν τη σωστό τρόπο διανομής και δυναμικής τιμολόγησης των δωματίων και των υπηρεσιών μας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας μας. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως οι πρακτικές του Revenue Management που θα ακολουθήσουμε έχουν τη δυναμική να απογειώσουν ή να περιορίσουν δραστικά τα αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που αφορά τη διαχείριση του ξενοδοχείου μας γενικότερα.

 

Με βάση τη συνεχή αξιολόγηση της ισχύουσας προσφοράς και ζήτησης για το προϊόν μας και τη δουλειά που κάναμε κατά τη διάρκεια του Strategic Planning, όσον αφορά την πλήρη κατανόηση του προϊόντος μας και των πελατών μας, θέτουμε τους αντίστοιχους στόχους και δουλεύουμε ως προς την υιοθέτηση των βέλτιστων τιμολογιακών πολιτικών, για τη διάθεση των κατάλληλων δωματίων/υπηρεσιών, στους κατάλληλους πελάτες, την κατάλληλη στιγμή.

Promotion & Communication

 • Διαμόρφωση διαφημιστικού μείγματος και επιλογή μέσων προβολής (Google ads, Facebook ads, influencers)
 • Βελτιστοποίηση κατάταξης σε μηχανές αναζήτησης
 • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών social media
 • Reputation management

 


 

Η διαχείριση των μέσων διαδικτυακής προβολής του ξενοδοχείου μας ώστε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στο κοινό που μας ενδιαφέρει είναι για πολλούς συνυφασμένο με την έννοια του digital marketing. Παράλληλα, διανύουμε μια εποχή όπου οι υποψήφιοι επισκέπτες βασίζουν όλο και περισσότερο τις επιλογές  τους στα social media και τις πραγματικές εμπειρίες άλλων ταξιδιωτών.

Είναι λοιπόν πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν την καλύτερη δυνατή προβολή του ξενοδοχείου μας, στα κατάλληλα κανάλια, δωρεάν ή επί πληρωμή (μηχανές αναζήτησης, metasearch, social media κτλ.), καθώς και στην επιμελή και έγκαιρη παρακολούθηση των διαθέσιμων online κριτικών (user reviews), για τη διατήρηση της φήμης μας και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Infrastructure support

 • Υποστήριξη και συντονισμός για τη δημιουργία και διαχείριση website
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης για την επιλογή και χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως PMS, Booking engine, Channel Manager

 


 

Η διατήρηση ενός σύγχρονου, καλαίσθητου, ενημερωτικού και φιλικού προς τον χρήστη website αποτελεί την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας στον τομέα του digital marketing. Το website μας θα πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός του υποψήφιου επισκέπτη πριν από την κράτηση, όπου θα μπορεί να ενημερωθεί πλήρως, να νιώσει τι είναι αυτό που μπορούμε να του προσφέρουμε και να κάνει ολοκληρώσει εύκολα την κράτηση, μέσω της ενσωματωμένης μηχανής κρατήσεων,  ξέροντας πως έχει πάρει την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Με την ολοκλήρωση της κράτησης, αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα διαχείρισης κρατήσεων του ξενοδοχείου (PMS), καθώς και το σύστημα διαχείριση καναλιών διανομής (Channel Manager), ώστε να ενημερωθεί η διαθεσιμότητα στα υπόλοιπα κανάλια διανομής.

Αυτού του τύπου η αυτοματοποίηση που στο παρελθόν αποτελούσε προνόμιο των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων έχει πλέον καταστεί προσιτή και απαραίτητη ακόμα και στο πιο μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες τους τέτοιων εργαλείων, να σας συμβουλέψουμε στην επιλογή τους ή ακόμα και να τα διαχειριζόμαστε οι ίδιοι για εσάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 220 8311.

  Stay in Touch!

  Για να μαθαίνετε τα νέα μας και να είμαστε πάντα σε επαφή, ακολουθήστε μας στα social media.